ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ “SoHm” 2010 - 2018 © Всички права запазени

ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Самолечение: След получаване на Рейки І степен се научава как да се използва енергията чрез позиции на ръцете по тялото за самолечение. Винаги се използват и двете ръце, с обърнати надолу длани. Пръстите и палците са изпънати и долепени един до друг. Полагат се в позициите Рейки и остават внимателно там, напълно отпуснати без натиск. Жизнената енергия или ки, осъществява лечението, протича през чакрите в центъра на дланите и върховете на всички пръсти. Ако по някаква причина в определена позиция не могат да се сложат и двете ръце, сложете едната длан върху позицията, а другата - на друго място върху тялото. Самолечението винаги започва от главата и се насочва към стъпалата отпред и после продължава от главата към стъпалата отзад.

Лечение на други хора: Рейки сеансът за други хора е същият като самолечението с две изключения. Първо, лечителят протяга ръце вместо да ги насочи към себе си и това води до някои промени в изпълнението (но не и в последователността)  на позициите. Второ, когато се лекува друг човек трябва да се внимава за неприкосновеността на тялото. Лечителят трябва да проведе сеанса така, че той и пациентът да се чувстват удобно и приятно.

Лечение в екип: При работата в лечителски екип, няколко позиции на ръцете могат да се изпълняват едновременно и сеансите отнемат много по-малко време. Приемащият енергията човек усеща силния и прилив и се облагодетелства от пълното лечение Рейки много бързо. Добре сработилият се лечителски екип може да постигне много повече изцеления, отколкото при самостоятелна работа, и в екип лечението не коства почти никакви усилия.

Рейки терапия