ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ “SoHm” 2010 - 2018 © Всички права запазени

ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Настройката отличава рейки от другите лечебни системи чрез докосване. Те може да използват позициите на ръцете върху чакрите и да работят с енергията ки, но само Рейки се възползва от благотворното въздействие на процеса на настройване. Традиционното обучение Рейки извършва 4 настройки за Рейки І, и по още една за Рейки ІІ и ІІІ. Настройването трябва да се преживее - то не може да бъде описано по рационален начин. Никой не знае как или защо действа настройката Рейки, нито защо комбинацията от позициите на ръцете, дишането и контролирането на кундалини има това дълбоко въздействие. Настройката е нещо като кармично разплащане.

По време на процеса на настройване негативната карма на получателя се преодолява.  Това става, защото нeимоверно нарасналата енергия на Рейки учителя при предаването на настройките увеличава равнището на ки в получаващия ги човек. Получилите настройки Рейки знаят, че те са променили живота им. Посвещаването е повратен момент в живота на много хора и повечето учители Рейки изпитват истинско благоговение пред процеса на настройване.

Може би днес процесът на настройване е едно от най-свещените неща на Земята. От момента на извършване на простите движения се създава нов лечител - или може би е по-правилно да се каже, че се събужда. Способността да извършваш рейки е част от човешкия генетичен код, вплетен в нашата ДНК. Настройката просто включва осветлението в тъмната къща и връща способности, които някога са били универсални, но сега са загубени за повечето хора.

Посвещаване в Рейки
Всеки, който желае да бъде посветен в първа, втора или трета степен Рейки или да получи Рейки терапевтичен сеанс нека се свърже чрез посочените за целта контакти.