ЦЕНТЪР ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Медитации с Милена

Медитации с Милена  …>>

#Семинари_събития

Рейки семинар   …>>

Събития при нас
Релаксации

Водени релаксации  …>>

Ани Велкова

За себе си мога да кажа, че живея с удоволствие и затова живея интензивно и пълноценно. За мен винаги е било важно да не оставам на едно място, а да вървя напред. За това и за да мога да разгърна потенциала си, работя в две различни тематични области - икономика (бизнес консултант, анализатор) и Рейки (мастер Рейки терапевт). Най-много ме радват моментите, когато между тези области се получават връзки. Така научих, че се живее толкова по-приятно, колкото повече човек превръща интересите си в професия. Духовните методи като Рейки и медитация бяха за мен ценна помощ в пътуването ми към самата мен. Когато не знаех как да продължа идваше благословията отгоре и ми отваряше врати там, където преди изглеждаше, че има само стени. След като разбрах, че се живее много по-добре, когато духовното намира здрава почва в ежедневието, в мен се пробуди желанието да препредам и на други този хубав подарък. Затова и получих необходимата квалификация като учител в споменатите области и тогава моят живот се разшири и аз преживявам щастието да мога да вървя заедно с учениците си по пътя към светлината и любовта.

МАСТЪР РЕЙКИ ТЕРАПЕВТ


Тел: 0885 735585


Велико Търново 5000

ул. "Димитър Буйнозов" №5, вход В, офис 2В


e-mail: sohmcentre.vt@gmail.com

       Web: www.sohmcentre.com

Ани Петкова Кисьова
За посещения в центъра е необходимо да има предварително уговорена среща по телефона!